ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. – Ekologická likvidace odpadů

Společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. už několik let pro Vás zabezpečujeme kompletní nakládání s odpady se sídlem v Liberci a staráme se i o zákazníky v Praze, Brně i celých Čechách a na Moravě. Od A po Z se staráme jak o likvidaci nebezpečných i jiných odpadů, tak o veškeré papírování a komunikaci s úřady. Naším cílem je udržet si nejvyšší kvalitu služeb k plné spokojenosti zákazníka. Soustřeďte se na byznys – odpad zařídíme my – ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o.


Služby v odpadovém hospodářství, které pro Vás zajišťujeme

 

Likvidace odpadů (nebezpečné i ostatní odpady)

Odvezeme jakýkoli odpad a zařídíme jeho druhotné využití nebo likvidaci. V oblasti odvozu a likvidace odpadů zajišťujeme tyto služby: Shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, skladování, úprava (recyklace) i odstraňování nebezpečných odpadů – nabízíme zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízení, tak u smluvních partnerů.

 

Zákonné povinnosti

Kromě likvidace odpadů se ale postaráme i o veškerou komunikaci s orgány státní správy, tzn. vypracování ročních hlášení o odpadech a statistické výkazy produkce odpadů, vedení povinné evidence odpadů atd.

Zcela zabezpečíme i sklad či shromaždiště odpadů ve vaší firmě, ať už jde o jeho vybavení nebo označení. Připravíme identifikační listy nebezpečných odpadů a vypracujeme provozní řády a vnitřní směrnice pro nakládání s odpady, povinné hodnocení ekologické újmy i havarijní plány.

Samozřejmostí je pro nás pravidelná kontrola provozu a dokumentů, upozorňování na změny v legislativě a nabízení řešení pro uvedení firemní praxe do souladu se zákonnými normami, hlídání termínů pro splnění zákonem daných povinností atd.

Vaší firmě se budeme opravdu věnovat.

 

Rádi Vám s odpady pomůžeme!!

Ať už se potřebujete zbavit jakéhokoli odpadu, důkladně vyčistit lapol, vyklidit půdu nebo jen vyhodit pár plechovek od barvy, bez obav se obraťte na nás. Domluvíme si s Vámi konkrétní čas, pro odpady si přijedeme, naložíme je a zpracujeme nebo odvezeme na místo ekologické likvidace. Odpady je také možné odvážet pravidelně tak, aby Vaše starost o ně byla minimální.

 

Poptejte nás online.

Náš zákazník – náš pán, a proto odpady likvidujeme rychle, efektivně a bezbolestně. 

 

Poradenství zdarma

Využijte služeb našeho webu a informujte se zdarma o novelách v zákoně, legislativních úpravách a o zákonných povinnostech. Zjistěte jak se odpady likvidují, které odpady se mohou recyklovat a jak tato recyklace probíhá. Věříme, že Vám naše informace pomohou efektivně rozhodovat při likvidaci odpadů a zejména při likvidaci nebezpečných odpadů.

ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o.

Ekologická likvidace nebezpečných odpadů

 

 

Mohlo by vás zajímat

Co je nebezpečný odpad

Co je to nebezpečný odpad? Uvádíme přehled nebezpečných vlastností nebezpečných odpadů, který Vám pomůže odpad identifikovat…

Původ a nakládání s nebezpečným odpadem

V důsledku lidské činnosti vzniká velké množství nejrůznějších nebezpečných odpadů. Naše společnost se zabývá nakládáním právě s nebezpečnými odpady a pro zajímavost Vám uvádíme rozdělení nebezpečných odpadů dle jednotlivých kategorií a dále způsoby nakládání s těmito odpady…

Recyklace

Jak správně naložit se starým papírem, sklem, plasty nebo pneumatikami…