Nakládání s odpady


Vyberte kategorii článků: Aktuality | Nakládání s odpady | Nepřehlédněte

Nakládání se starými pneumatikami

Pneumatiky – problém současnosti             Ročně se v České republice vyprodukuje kolem 70 000 tun starých opotřebovaných pneumatik a toto číslo do budoucna ještě poroste. Ačkoli pneumatiky ze zákona o odpadech podléhají zpětnému odběru, ne vždy je s nimi správně nakládáno a končí na skládkách nebo co je ještě horší, pohozeny v přírodě. Pneumatiky se však dají velmi účinně recyklovat či dále využívat…

Více »

Recyklace dřeva

Něco málo o odpadním dřevě             Už jste někdy přemýšleli, co se děje se starou židlí, postelí či nepotřebným prknem? Všechny tyto věci spojuje jediné, materiál dřevo. Není však vždy nutné tento odpad spalovat, jak činí většina lidí, dá se ve většině případů znovupoužít popř. recyklovat. Co je to odpadní dřevo Druhy dřeva             U odpadního dřeva rozlišujeme 2 základní…

Více »

Ekologická likvidace autovraků

Autovraky – závažný problém, ale i zdroj surovin             Často si můžeme všimnout odstavených starých aut na různých parkovištích či doma na zahrádce. Jedná se o autovraky, které už jen stěží budou plnit svůj původní účel, tj. jezdit po silnicích. Tyto autovraky však mohou být velmi efektivně zpracovány a recyklovány a neznečišťovat tak životní prostředí. Legislativa a) zákon č. 185/2001…

Více »

Jak správně třídit odpady v domácnostech

Jak správně třídit odpady v domácnostech               V každé domácnosti vzniká veliké množství nejrůznějších odpadů. Počínaje zbytky potravin, přes skleněné lahve až po např. plechovky od barev. Nejefektivnější z hlediska ochrany životního prostředí a úspory surovin je třídit tyto odpady už na počátku, tzn. v domácnostech.             Většina lidí je zvyklá odpady vyprodukované doma hodit do koše, následně vysypat koš do popelnice ke…

Více »

Co je to nebezpečný odpad?

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, ať už s odpady ostatními či nebezpečnými. Jedná se o poradenskou činnost i o vlastní nakládání s odpady – jejich následné využití či zneškodnění. Jedná se především o odpady nebezpečné (NO). Co to ale je „nebezpečný odpad“? Nebezpečným odpadem se dle zákona č. 185/2001 Sb., rozumí každý odpad vykazující jednu či více nebezpečných vlastností…

Více »

Původ a nakládání s nebezpečnými odpady

V důsledku lidské činnosti vzniká velké množství nejrůznějších nebezpečných odpadů. Naše společnost se zabývá nakládáním právě s nebezpečnými odpady a pro zajímavost Vám uvádíme rozdělení nebezpečných odpadů dle jednotlivých kategorií a dále způsoby nakládání s těmito odpady.   Rozdělení nebezpečných odpadů (NO) dle původu: Výrobní sféra průmyslová výroba všeobecně těžba nerostných surovin zemědělská výroba doprava Komunální sféra služby a obchod drobná podnikatelská činnost…

Více »

Odpady ze zdravotnických zařízení – infekční odpady

Ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, ordinace, lékárny apod.) vzniká celá řada nejrůznějších odpadů, od běžných odpadů, jako je papír či plasty, přes odpady nebezpečné až k odpadům specifickým pro zdravotnická zařízení (infekční). Odpady ze zdravotnictví jsou dle Katalogu odpadů zařazeny pod skupinu 18 a dělí se na dvě podskupiny, a sice na vlastní odpady ze zdravotnictví a dále na odpady z veterinární péče….

Více »

Plán odpadového hospodářství

Co je to plán odpadového hospodářství – POH? Plán odpadového hospodářství je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady. Plány odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Plán odpadového hospodářství je v podstatě nástroj pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Do plánů odpadového hospodářství České…

Více »

Hodnocení rizik ekologické újmy

Proč hodnocení rizik ekologické újmy? Zákon stanovuje podmínky, při nichž vzniká povinným osobám (osoby vykonávající rizikovou provozní činnost) povinnost provádět preventivní či nápravná opatření vztahující se k možným ekologickým újmám souvisejících s danou činností.   Legislativa hodnocení rizik ekologické újmy Hodnocení rizik ekologické újmy je právně ošetřeno z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Zákon…

Více »

Odpadové hospodářství

Co je to odpadové hospodářství? Odpadové hospodářství tvoří důležitou část podnikání většiny firem. Odpadovým hospodářstvím je dle zákona o odpadech činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Problematika odpadového hospodářství je právně ošetřena mnohými zákony a dalšími prováděcími předpisy. Ne vždy tomu…

Více »