Nepřehlédněte


Vyberte kategorii článků: Aktuality | Nakládání s odpady | Nepřehlédněte

Užitečné odkazy

 Užitečné odkazy, které vám pomohou se orientovat v oblasti nakládání s odpady MŽP Stránky Ministerstva životního prostředí MŽP – odpady Ministerstvo životního prostředí – sekce odpady IRZ Stránky integrovaného registru znečišťování IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností INISOFT Evidence odpadů R a S věty Seznam R vět (specifická rizikovost) a S vět (pokyny pro…

Více »

ZÁKON č. 185/2001 Sb. včetně novely 169/2013 Sb.

ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001   o odpadech a o změně některých dalších zákonů   Ve znění: 477/2001 Sb. 76/2002 Sb. 275/2002 Sb. 320/2002 Sb. 356/2003 Sb. 167/2004 Sb. 188/2004 Sb. 317/2004 Sb. 7/2005 Sb. ÚZ 106/2005 Sb. 444/2005 Sb. 186/2006 Sb. 222/2006 Sb. 314/2006 Sb. 296/2007 Sb. 25/2008 Sb. 34/2008 Sb. 383/2008 Sb. 9/2009 Sb….

Více »

Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty:   Souhlas k provozování skladu nebezpečného odpadu Souhlas k provozování mobilního zařízení Výpis ŽR Novela zákona o odpadech – 2013  

Více »

Seznam odpadů, které likvidujeme nebo recyklujeme

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 O, O/N Odpad z těžby rudných nerostů 01 01 02 O, O/N Odpad z těžby nerudných nerostů 01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné…

Více »