Články


Vyberte kategorii článků: Aktuality | Nakládání s odpady | Nepřehlédněte

1. 1. 2015 výkup druhotných surovin

Od 1. ledna 2015 provádíme výkup druhotných surovin Nově od 1. ledna 2015 provádíme výkup druhotných surovin. Vykupujeme železné a neželezné kovy, autobaterie, papír, plasty, jedlé oleje a tuky a mnoho dalších za příznivé ceny. Vykupované suroviny nám můžete přivézt, nebo pro ně přijedeme. Provádíme rovněž výkup všech kovů. Plánovaný zákaz výkupu kovových odpadů neprošel skrz Sněmovnu, a proto od Vás…

Více »

Co je to nebezpečný odpad?

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, ať už s odpady ostatními či nebezpečnými. Jedná se o poradenskou činnost i o vlastní nakládání s odpady – jejich následné využití či zneškodnění. Jedná se především o odpady nebezpečné (NO). Co to ale je „nebezpečný odpad“? Nebezpečným odpadem se dle zákona č. 185/2001 Sb., rozumí každý odpad vykazující jednu či více nebezpečných vlastností…

Více »

Co se děje se starými plasty?

Plasty všude kolem nás             Když se pozorně rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že jsme doslova obklopeni plasty, které tvoří většinu věcí kolem nás. Bez plastů si nedokážeme představit současný život a mnozí lidé v nadsázce nazývají dnešní dobu dobou plastovou, podobně jak byla v minulosti třeba doba železná či bronzová. Plasty mají jistě velkou řadu předností a nacházejí uplatnění ve všech odvětvích…

Více »

Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty:   Souhlas k provozování skladu nebezpečného odpadu Souhlas k provozování mobilního zařízení Výpis ŽR  

Více »

Ekologická likvidace autovraků

Autovraky – závažný problém, ale i zdroj surovin             Často si můžeme všimnout odstavených starých aut na různých parkovištích či doma na zahrádce. Jedná se o autovraky, které už jen stěží budou plnit svůj původní účel, tj. jezdit po silnicích. Tyto autovraky však mohou být velmi efektivně zpracovány a recyklovány a neznečišťovat tak životní prostředí. Legislativa a) zákon č. 185/2001…

Více »

Elektronická přeprava odpadů zatím nebude!!

Elektronická přeprava nebezpečných odpadů až od 1. 1. 2016 Pro většinu firem dobrá zpráva, zákon o elektronické přepravě nebezpečných odpadů se posouvá až na 1. 1. 2016.   Podrobněji: Zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. Tento zákon ve vztahu ke změně článku V zákona č. 169/2013 Sb. posouvá účinnost vedení a zasílání elektronického Evidenčního listu…

Více »

Hodnocení rizik ekologické újmy

Proč hodnocení rizik ekologické újmy? Zákon stanovuje podmínky, při nichž vzniká povinným osobám (osoby vykonávající rizikovou provozní činnost) povinnost provádět preventivní či nápravná opatření vztahující se k možným ekologickým újmám souvisejících s danou činností.   Legislativa hodnocení rizik ekologické újmy Hodnocení rizik ekologické újmy je právně ošetřeno z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Zákon…

Více »

Integrovaný registr znečistovaní

Co je to integrovaný registr znečišťování?  Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek )zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a…

Více »

Jak se vyzbrojit proti koronaviru

Bez oplachová dezinfekce na ruce – SLEVA Hned v úvodu Vás chceme upozornit, že naši smluvní a pravidelní zákazníci mají právo na slevu z uvedených cen ve výši 15 %. Děkujeme, že s námi spolupracujete. Cena za dopravu bude vypočtena individuálně dle objednaného množství. Veškeré inzerované produkty máme v tuto chvíli skladem (1. 4. 2020). Dezinfekční přípravek na dezinfekci rukou. Možno…

Více »

Jak správně třídit odpady v domácnostech

Jak správně třídit odpady v domácnostech               V každé domácnosti vzniká veliké množství nejrůznějších odpadů. Počínaje zbytky potravin, přes skleněné lahve až po např. plechovky od barev. Nejefektivnější z hlediska ochrany životního prostředí a úspory surovin je třídit tyto odpady už na počátku, tzn. v domácnostech.             Většina lidí je zvyklá odpady vyprodukované doma hodit do koše, následně vysypat koš do popelnice ke…

Více »