Články


Vyberte kategorii článků: Aktuality | Nakládání s odpady | Nepřehlédněte

MŽP připomíná: Zdravotnický odpad nepatří do komunálu

Mnohá zdravotnická zařízení i pacienti zapomínají na možná rizika v souvislosti s likvidací odpadu vznikajícího při léčbě a volí cenu před bezpečností a ekologickou likvidací. Ministerstvo životního prostředí se snaží tuto praxi změnit. A my vám s tím rádi pomůžeme…   O tom, že nepoužité léky se mají vracet do lékárny, a ne házet do komunálního odpadu, kanalizace apod., se…

Více »

Nakládání a recyklace starého papíru

Nakládání a recyklace starého papíru             Téměř každý den se nám v domácnosti vyskytne alespoň trochu papírového odpadu –ať už jsou to staré noviny, reklamní letáky, prázdná krabice apod. Tento papír bychom měli shromažďovat odděleně a vhazovat ho do modrých kontejnerů. Papír sice není recyklovatelný do nekonečna, jako třeba sklo, ale i tak bychom měli s papírem správně nakládat a chránit tak…

Více »

Nakládání se starým sklem – sběr, třídění, recyklace

Něco málo o skle  Sklo a jeho historie             Sklo je amorfní, křehký, přesto velmi odolný materiál. Své uplatnění nachází v mnoha oborech lidské činnosti, ač už je to elektronika či např. výroba obalového skla. Sklo bylo objeveno už kolem r. 3000 př. n. l. ve starověké Mezopotámii. Jednalo se o velmi nečistou formu skla používanou pro výrobu šperků či ozdob….

Více »

Nakládání se starými pneumatikami

Pneumatiky – problém současnosti             Ročně se v České republice vyprodukuje kolem 70 000 tun starých opotřebovaných pneumatik a toto číslo do budoucna ještě poroste. Ačkoli pneumatiky ze zákona o odpadech podléhají zpětnému odběru, ne vždy je s nimi správně nakládáno a končí na skládkách nebo co je ještě horší, pohozeny v přírodě. Pneumatiky se však dají velmi účinně recyklovat či dále využívat…

Více »

Nakládání se stavebními a demoličními odpady

Stavební a demoliční odpady             Mnozí z nás již někdy prováděli doma menší či větší stavební úpravy, měnili okna, dávali novou fasádu či dokonce stavěli nový dům. Při těchto činnostech vzniká mnohdy velké množství tzv. stavebních či demoličních odpadů, se kterými musíme správně naložit. Není možné se těchto odpadů zbavovat odhozením do popelnic na komunální odpad, ale odevzdáním specializovaným firmám či…

Více »

Nejlepší výkupní ceny za rostlinné oleje a tuky

Od letošního roku, jsme profesionálové i ve výkupu rostlinných olejů a tuků, vykupujeme za nejvýchodnější ceny. Stačí zavolat nebo použijte online poptávku. My přijedeme, zdarma zapůjčíme sběrné nádoby a ještě Vám za to zaplatíme.

Více »

Nové internetové stránky

Přicházíme s novými internetovými stránkami a doufáme, že zde najdete vše, co potřebujete. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu.

Více »

Nový Facebook a Twitter

Informace o ekologické likvidaci odpadů na Facebooku a Twitteru Založili jsme pro náš web Ecoservis.eu stránky na Facebooku a Twitteru. Naleznete tam aktuální informace o naší firmě, aktuální akce a také novinky v odpadovém hospodářství, novely v zákonech a mnoho dalších informací.   Neváhejte a navštivte naše stránky!!!   Facebook Twitter  

Více »

Od března 2015 nebude možné vykupovat kovy za hotové

Od března 2015 zákaz výkupu kovů za hotové   V březnu letošního roku vejde v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí, podle které bude výkup kovů probíhat pouze bezhotovostně. Hlavním důvodem je omezit časté krádeže kovů. Sběrny druhotných surovin mají dvě možnosti, jak peníze lidem vyplácet. Částky se mohou vyplácet buď bankovním převodem či proplacením složenek na poště. Poplatky za bankovní…

Více »

Odpadové hospodářství

Co je to odpadové hospodářství? Odpadové hospodářství tvoří důležitou část podnikání většiny firem. Odpadovým hospodářstvím je dle zákona o odpadech činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Problematika odpadového hospodářství je právně ošetřena mnohými zákony a dalšími prováděcími předpisy. Ne vždy tomu…

Více »