Články


Vyberte kategorii článků: Aktuality | Nakládání s odpady | Nepřehlédněte

Odpadové hospodářství

Co je to odpadové hospodářství? Odpadové hospodářství tvoří důležitou část podnikání většiny firem. Odpadovým hospodářstvím je dle zákona o odpadech činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Problematika odpadového hospodářství je právně ošetřena mnohými zákony a dalšími prováděcími předpisy. Ne vždy tomu…

Více »

Odpady ze zdravotnických zařízení – infekční odpady

Ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, ordinace, lékárny apod.) vzniká celá řada nejrůznějších odpadů, od běžných odpadů, jako je papír či plasty, přes odpady nebezpečné až k odpadům specifickým pro zdravotnická zařízení (infekční). Odpady ze zdravotnictví jsou dle Katalogu odpadů zařazeny pod skupinu 18 a dělí se na dvě podskupiny, a sice na vlastní odpady ze zdravotnictví a dále na odpady z veterinární péče….

Více »

Plán odpadového hospodářství

Co je to plán odpadového hospodářství – POH? Plán odpadového hospodářství je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady. Plány odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracovávají ministerstvo, kraje a obce. Plán odpadového hospodářství je v podstatě nástroj pro vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Do plánů odpadového hospodářství České…

Více »

Prodej použitých obalů

Prodej použitých obalů – Big bagy, KTP boxy, IBC kontejnery, oktabíny, Big boxy, sudy gitter boxy a další…

Více »

Prodej regranulační linky a dalších strojů

Rádi bychom Vám nabídli k odprodeji funkční, ale nevyužité starší stroje. 1) Regranulační strunová linka (extruder) zn. Chodos (česká výroba) Stroj je zapojený a můžeme ho ukázat v chodu, je to kompletní linka na regranulaci tvrdých plastů. Výkon až 150kg/ hodinu, záleží na druhu materiálu. Součástí prodeje jsou i náhradní šneky a další příslušenství Ukázka výstupu z linky, jedná se…

Více »

Prudký pokles cen ropy – u smluvních partnerů držíme ceny

Prudký pokles cen ropy  Ceny ropy neustále klesají a dostaly se na několikaleté minimum – ropa se v současné době obchoduje za méně než 50 dolarů az barel. S tím jsou spojené nižší ceny nafty, benzínu i olejů a výkupu použitých olejů. Na začátku roku 2014 se cena ropy pohybovala přes 85 dolarů za barel. V současné době cena klesla…

Více »

Původ a nakládání s nebezpečnými odpady

V důsledku lidské činnosti vzniká velké množství nejrůznějších nebezpečných odpadů. Naše společnost se zabývá nakládáním právě s nebezpečnými odpady a pro zajímavost Vám uvádíme rozdělení nebezpečných odpadů dle jednotlivých kategorií a dále způsoby nakládání s těmito odpady.   Rozdělení nebezpečných odpadů (NO) dle původu: Výrobní sféra průmyslová výroba všeobecně těžba nerostných surovin zemědělská výroba doprava Komunální sféra služby a obchod drobná podnikatelská činnost…

Více »

Recyklace a výkup rostlinných olejů – fritovací oleje, oleje z restaurací

Něco málo k rostlinným olejům Co jsou to rostlinné oleje?             Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství odpadních olejů. Není však nutné tyto oleje např. vylívat do odpadu, dají se totiž recyklovat a i nadále využívat.             Rostlinný olej je směs různých triacylglycerolů. Jedná se o téměř čistou směs triacylglycerolů s malými příměsemi mastných kyselin. Při…

Více »

Recyklace dřeva

Něco málo o odpadním dřevě             Už jste někdy přemýšleli, co se děje se starou židlí, postelí či nepotřebným prknem? Všechny tyto věci spojuje jediné, materiál dřevo. Není však vždy nutné tento odpad spalovat, jak činí většina lidí, dá se ve většině případů znovupoužít popř. recyklovat. Co je to odpadní dřevo Druhy dřeva             U odpadního dřeva rozlišujeme 2 základní…

Více »

Recyklace nápojových kartonů

Něco málo o nápojových kartonech             Nápojový karton je několika vrstvý obal k uchovávání tekutin. Nápojový karton byl patentován roku 1915 v USA a již od r. 1930 užíván k uchovávání mléka. Kartony jsou kompozitní materiály složené z několika vrstev papíru, polyethylenu a hliníku. Vnitřní vrstvy ochraňují samotný produkt, vnější vrstvy zabraňují navlhnutí a udávají též tvar kartonu. Rozlišujeme kartony aseptické (trvanlivé výrobky) a…

Více »