MŽP připomíná: Zdravotnický odpad nepatří do komunálu

Sdílet přes

Mnohá zdravotnická zařízení i pacienti zapomínají na možná rizika v souvislosti s likvidací odpadu vznikajícího při léčbě a volí cenu před bezpečností a ekologickou likvidací. Ministerstvo životního prostředí se snaží tuto praxi změnit. A my vám s tím rádi pomůžeme…

 

O tom, že nepoužité léky se mají vracet do lékárny, a ne házet do komunálního odpadu, kanalizace apod., se mluví už dlouho. Lékárny jsou povinny takové léky odebírat. Jak je to ale s odpadem vznikajícím při léčbě, jako jsou použité náplasti, obvazy, jehly, injekční stříkačky atd.? V katalogu odpadů dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 ho najdete pod kódy 18 01. Jde tedy zpravidla o nebezpečné odpady (zařazení N nebo O/N).

Malé množství ne tak nebezpečné části tohoto odpadu (jako jsou leukoplasti, ne jehly!) samozřejmě skončí v odpadkovém koši a je nereálné po komkoli chtít něco jiného. Ostré předměty by se ale měly vždy likvidovat v souladu s platnými předpisy.

„Není běžné, že ošetřující lékař předepíše současně s jehlami i obal na použité jehly,“ posteskl si Jaromír Mahart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Dnes běžnou praxí je dávat použité jehly, injekční stříkačky apod. v lepším případě do PET lahví. Problém je v tom, že do PET lahví jehly sbírají nejen nepoučení pacienti, ale také lékaři, sestřičky a jiní zdravotničtí pracovníci. Podle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení by se ale všechny potenciálně nebezpečné ostré předměty měly shromažďovat do pevnostěnných, nepropíchnutelných a nepropustných obalů – klinikboxů. Jehly apod. v těchto klinikboxech je pak nejjednodušší vrátit do zdravotnického zařízení, které léčbu předepsalo, případně se můžou odnést do lékárny, pokud je k tomu vybavená.

POZOR – lékárny sice mají ze zákona povinnost převzít nepoužité léky, ale ne ostré předměty. Pokud chce lékárna pro své zákazníky zajistit i tuto službu, musí požádat krajský úřad o souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 zákona. Způsob sběru ostrých předmětů musí být uveden v provozním řádu a musí být přijata bezpečnostní opatření související s možnými riziky (viz Směrnici Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010).

„Vybavení pacienta obaly na použité jehly je běžná praxe v mnoha státech EU. Vybavením pacienta správným obalem je výrazně sníženo riziko poranění pacienta, členů domácnosti, zdravotníků a pracovníků, kteří nakládají s odpady,“ vysvětlil Manhart výhody správného nakládání se zdravotnickým odpadem a dodal: „Z hlediska povinnosti informovat pacienty lékařem je zpracován i návrh nového zákona. Do konce roku se předpokládá mimo jiné vydání metodického doporučení ze strany Státního zdravotnického ústavu.“

 

Chcete být připravení už dnes? Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte online poptávku.

Zdroj – klikněte pro celou zprávu Ministerstva životního prostředí ze dne 8. 6. 2016.