Nemocnice a zdravotnická zařízení

Sdílet přes

Program odpadového hospodářství pro zdravotnická zařízení

Lékaři, sestřičky i jiní zdravotničtí pracovníci bývají zahlcení administrativní prací. Místo toho, aby se soustředili na léčení pacientů, vyplňují papíry. To jsme se rozhodli změnit – alespoň pokud jde o odpadové hospodářství.

 

Jak vypadá spolupráce?

Podle vašich potřeb vám přivezeme nádoby na odpad – klinikboxy. Všechny už správně označené, v souladu s aktuální legislativou. Po telefonické domluvě nebo v pravidelných intervalech plné nádoby zas odvezeme a zlikvidujeme. Cena klinikboxů je zahrnutá v ceně likvidace.

Mimo likvidaci se ale postaráme také o celou administrativu a komunikaci s úřady – při odvozu odpadu vám předáme vyplněný evidenční list pro nakládání s odpady (ELPNO), který si jen uložíte do námi připraveného šanonu. V průběhu roku vám vedeme průběžnou evidenci, na konci roku zpracujeme roční hlášení, které rozešleme na úřady a vám dáme vytištěné k založení do šanonu.

 

Když přijde kontrola?

Zdravotnický odpad je ve správně označených klinikboxech, ne v odpadkovém koši nebo igelitovém sáčku. Všechny doklady máte po ruce, přehledně připravené a v pořádku. A kdyby něco – jsme vám k dispozici.

 

Zajímala by vás cena a další informace?

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo zkuste online poptávku.

 

Mohlo by vás zajímat

Odpady ze zdravotnických zařízení

Ve zdravotnických zařízeních vzniká celá řada nejrůznějších odpadů, od běžných odpadů, jako je papír či plasty, přes odpady nebezpečné až k odpadům specifickým pro zdravotnická zařízení. Odpady ze zdravotnictví jsou dle Katalogu odpadů zařazeny pod skupinu 18 a dělí se na dvě podskupiny…

Klinik boxy

Mnohá zdravotnická zařízení i pacienti zapomínají na možná rizika v souvislosti s likvidací odpadu vznikajícího při léčbě a volí cenu před bezpečností a ekologickou likvidací. Ministerstvo životního prostředí se snaží tuto praxi změnit…

Roční hlášení o odpadech

V souvislosti s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady vyplývají pro původce odpadů a oprávněné osoby povinnosti dané z. č. 185/2011 Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy…