Naše služby

eco

ECOSERVIS – koplexní nakládání s odpady s.r.o. Provádí sběr, využití či odstranění nebezpečných a ostatních odpadů zejména v Libereckém kraji, Praze, Brně, ale i pocé ČR a Moravě. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Garantujeme vždy optimální cenu a nadstandardní kvalitu prováděných služeb.


Společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. se specializuje na komplexní služby v odpadovém hospodářství, provádí odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů a výkup olejů a dalších druhotných surovin.

Pro naše zákazníky zajišťujeme také čištění lapolů, čištění nádrží a čištění jímek.

 

Přehled našich služeb v oblasti nakládání s odpady

Likvidace odpadů

Provozujete činnost, při které vznikají odpady? Přejděte na tuto adresu: http://www.ecoservis.eu/sluzby/likvidace a získáte více informací o likvidaci odpadů a možné spolupráci.

Čištění

Máte ve firmě myčku, lapol nebo odlučovač ropných látek? Přejděte na tuto adresu: http://www.ecoservis.eu/sluzby/cisteni a získáte více informací o čištění a možné spoluráci.

Doprava

Potřebujete přepravit nebezpečné odpady nebo jiný nebezpečný materiál? Přejděte na tuto adresu: http://www.ecoservis.eu/sluzby/doprava a získáte více informací o možnosti přepravy nebezpečných odpadů a možné spolupráci.

Vyklízení

Potřebujete vyklidit sklad, dílnu nebo byt? Přejděte na tuto adresu: http://www.ecoservis.eu/sluzby/vyklizeni a získáte více informací o vyklízení objektů i možné spolupráci.

Výkup

Máte druhotné suroviny, které bychom mohli vykoupit? Přejděte na tuto adresu: http://www.ecoservis.eu/sluzby/vykup a získáte více informací o které suroviny máme zájem a také získáte informace o možné spolupráci.

Služby

Potřebujete poradit? Potřebujete odeslat roční hlášení, vést průběžnou evidenci apod.? Přejděte na tuto adresu: http://www.ecoservis.eu/sluzby/sluzby a získáte přehled o službách, které nabízíme i možnostech spolupráce.

 

Naše služby v odpadovém hospodářství zahrnují:

  • komplexní převzetí odpadového hospodářství
  • převzetí, využití nebo odstranění pevných a kapalných odpadů
  • přepravu odpadů vhodnou technikou dle ADR – cisterna, kontejnerový tahač, valník, užitkové vozidlo
  • sběr směsných komunálních odpadů
  • výkup rostlinných a minerálních motorových olejů
  • výkup autobaterií a dalších druhotných surovin
  • poradenskou činnost v oblasti nakládání s odpady
  • zpracování provozních řádů a zákonných ročních hlášení
  • vypracování základního hodnocení rizik ekologické újmy

 

Naše firma ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. je Vám plně k službám.

Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte online poptávku.