SLUŽBY PRO AUTOSERVISY

Sdílet přes

Služby pro autoservisy – likvidace odpadů

Naše společnost se zabývá komplexním nakládáním s odpady ostatními i nebezpečnými. Jsme specialisté na odpady z autoservisů. Těm můžeme nabídnout kompletní převzetí odpadového hospodářství, počínaje přivezením sběrných nádob a konče evidencí odpadů.

Služby pro autoservisy – krok za krokem

 Nyní si názorně ukážeme, jak celý proces likvidace odpadů z autoservisů funguje.

Fáze 1 – dodání příslušenství

Do Vašeho autoservisu dodáme veškeré příslušenství, které budete v rámci odpadů potřebovat. Jedná se o následující vybavení:

  •  rošt pod sud a barely na kapaliny
  •  popelnice na filtry, hadry, obaly a další nebezpečné odpady
  •  kontejner na autobaterie
  •  držák utěrek
  •  sorpční materiál
  •  šanon s dokumenty
  •  deska na stěnu s označením místa uložení odpadů
  •  tabulka s označením ekologického servisu

Fáze 2 – sběr a shromažďování odpadu

Toto obdržené příslušenství včetně několika kusů popelnic na filtry, hadry atd. Vám bude sloužit ke správnému třídění a ukládání odpadů. Vše je přehledné, všechny nádoby jsou řádně označené. S případnými dotazy, jak třídit a kam co patří, rádi pomůžeme a ukážeme.

Fáze 3 – odvoz odpadů

Po naplnění nádob či uplynutí určité doby si pro odpady z Vašeho autoservisu přijedeme. Vše je individuální, četnost svozu se odvíjí od množství vyprodukovaných odpadů. Nabízíme svozy 12x do roka, 6x do roka, 4x do roka či 2x do roka. Vše se však dá dohodnout a svozy upravíme přesně podle Vašich představ. U autoservisů zajišťujeme likvidaci odpadů nebezpečných i ostatních.

Fáze 4 – zajištění zákonných povinností

S odpady souvisí též některé zákonné povinnosti. Jedná se o povinnost tvorby evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů (ELPNO), vedení průběžné evidence nakládání s odpady, tvorba ročního hlášení o produkci odpadů přes ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a v neposlední řadě kontrola činnosti státními složkami (Česká inspekce životního prostředí atd.). Nemusíte se bát případných kontrol, námi zavedený systém sběru a likvidace odpadů u autoservisů splňuje všechny požadavky, s odpady z autoservisů je řádně nakládáno a navíc při řádném třídění a sběru na odpadech ještě vyděláte.
Naše společnost se zavazuje k převzetí a plné odpovědnosti za výše uvedené povinnosti, Váš autoservis či pneuservis se tedy může věnovat čistě svojí činnosti a o odpady se postaráme my.

 

Doplňující informace – svoz, likvidace, výkup odpadů

Za svoz odpadů se platí paušální poplatek odvislý od četnosti svozu. Tento poplatek se skládá z odvozu odpadů(doprava, likvidace odpadů), pronájmu příslušenství a vedení průběžné evidence a hlášení.      
Za odstranění odpadů u autoservisů účtujeme příznivé ceny, podrobnosti na vyžádání viz kontakty nebo můžete využít nezávazný online poptávkový formulář. 
Zajišťujeme také výkup surovin, jako jsou oleje, olověné akumulátory, železné či neželezné kovy a další. Převezmeme prakticky jakýkoliv Váš odpad a Vy na tom ještě vyděláte.
          

 Mohlo by vás zajímat

Kam s vyjetým motorovým olejem?

Česká inspekce životního prostředí varuje před nelegálním používáním motorového oleje. Hrozí pokuta až 10 milionů korun…

Nakládání se starými pneumatikami

Ročně se v České republice vyprodukuje kolem 70 000 tun starých opotřebovaných pneumatik a toto číslo do budoucna ještě poroste. Ačkoli pneumatiky ze zákona o odpadech podléhají zpětnému odběru…

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady…