Služby

Sdílet přes

Nevíte si s odpady rady? Obraťte se na nás – my vám poradíme.

Společnost Ecoservis poskytuje poradenství v oblasti nebezpečných i ostatních odpadů.

O vaši firmu se postaráme skutečně komplexně. Můžeme převzít odpadové hospodářství vaší firmy tak, abyste s tím vy už neměli žádné další starosti a mohli se soustředit na byznys. Co to znamená?


Sdílet přes

 Převzetí odpadového hospodářství

  • pro odpady si přijedeme my nebo naši smluvní partneři a kompletně zařídíme jejich likvidaci za nejnižší možné ceny
  • zajišťujeme rozbor vzorků vašich odpadů
  • ke všem odvezeným odpadům samozřejmě obdržíte doklad o jejich likvidaci
  • postaráme se o vedení evidence odpadů vaší firmy včetně ze zákona povinného ročního hlášení odpadů
  • připravíme Základní hodnocení rizik ekologické újmy
  • hlídáme novely zákona

… a proto si můžete být jisti tím, že se odpady vždy budou likvidovat ekologicky a zcela v souladu se zákonem.

 

Chcete jen poradit nebo něco vypracovat vyberte si z našich služeb: 

Vedení evidence odpadů a podání ročního hlášení o odpadech

Hodnocení rizik ekologické újmy

Vypracování provozních řádů

Vedení provozních deníků

 

Máte o naše služby zájem? Ať už jen o hodnocení rizik nebo vedení provozního deníku. Budeme rádi, když vám s tím pomůžeme.

Neváhejte nás kontaktovat nebo použijte online poptávku.

 

Mohlo by vás zajímat

Služby pro autoservisy

Jsme specialisté na odpady z autoservisů. Těm můžeme nabídnout kompletní převzetí odpadového hospodářství, počínaje přivezením sběrných nádob a konče evidencí odpadů…

Služby pro zdravotnická zařízení

Lékaři, sestřičky i jiní zdravotničtí pracovníci bývají zahlcení administrativní prací. Místo toho, aby se soustředili na léčení pacientů, vyplňují papíry. To jsme se rozhodli změnit – alespoň pokud jde o odpadové hospodářství…

Služby pro restaurace a další stravovací zařízení

Použité jedlé oleje a tuky je možné dál využívat, nebo dokonce prodat…

Roční hlášení o odpadech

V souvislosti s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady vyplývají pro původce odpadů a oprávněné osoby povinnosti dané z. č. 185/2011 Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy…

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství tvoří důležitou část podnikání většiny firem. Odpadovým hospodářstvím je dle zákona o odpadech činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo…

Hodnocení rizik ekologické újmy

Zákon stanovuje podmínky, při nichž vzniká povinným osobám (osoby vykonávající rizikovou provozní činnost) povinnost provádět preventivní či nápravná opatření vztahující se k možným ekologickým újmám…

Integrovaný registr znečišťování

Jak na IRZ – Integrovaný registr znečišťování dle zákona č. 76/2002 Sb., ohlašovací povinnost IRZ – integrovaného registru znečišťování…

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. včetně novely 169/2013 Sb.

Přečtěte si ZÁKON č. 185/2001 Sb. včetně novely 169/2013 Sb. nebo si vyhledejte potřebé informace ohledně odpadů, olejů…